Donateurs

Uw financiële ondersteuning is voor ons onmisbaar

Stichting Helpende Handen is een Non-profit organisatie. Dat wil zeggen dat er bij ons geen winstoogmerk is, maar dat onze activiteiten zich richten op maatschappelijke verbetering en/of ondersteuning. Wij hebben  geen winstoogmerk, maar we hebben natuurlijk wel geld nodig om ons mooie werk te kunnen blijven doen. Omdat wij geen subsidie krijgen, zijn we hiervoor dus afhankelijk van onze jaarlijkse collecte, giften en donaties. Wilt u ons ondersteunen? Dat kan door donateur te worden voor minimaal €10 per jaar.

Met het verzenden van onderstaand formulier geef ik St. Helpende Handen Enkhuizen tot wederopzegging toestemming tot  jaarlijkse automatische incasso van het door mij toegezegde bedrag.

 

 

  • Please enter a number greater than or equal to 10.